طیبه رضوانی

طیبه رضوانی

 طیبه رضوانی در سال ۱۳۵۸ در شهر تهران به دنیا آمد.
او در سرودن شعر کودک, به ویژه شعر خردسال، ذوق و استعداد خاصی دارد و ظرایف نگاه و مضمون پردازی های وی در شعر خردسال جالب توجه است.

کتاب های طیبه رضوانی

خدا چی آفریده؟


هر کسی حقی داره (شومیز)