مری شورز

مری شورز

مری شورز مالک و بنیانگذار Midstate Collection Solutions، Inc است که یکی از منحصر به فردترین آژانس های جمع آوری در آمریکا است و بر ارتباطات مثبت ، صداقت و پاسخگویی تمرکز دارد. وی که بعنوان رهبر اندیشه های نوآور شناخته می شود ، بیش از یک دهه به کسب و کارها و افراد آموزش چگونگی الهام بخشیدن به دیگران ، ایجاد روشهای جدید تفکر ، شناسایی اهداف آنها و اقدام برای ایجاد نتایج معنادار داده است.

کتاب های مری شورز

کنترل قدرت کلام