پی یر بوالو

پی یر بوالو

پیر بوالو زاده ی ۲۸ آوریل ۱۹۰۶ در پاریس و ۱۶ ژانویه ۱۹۸۹ در بلییو-سوور-مر جنایی‌نویس فرانسوی می باشد که عموما با همکاری توماس نارسژاک می نویسد. سرگیجه ساخته آلفرد هیچکاک با اقتباس از رمان از میان مردگان اثر این دو نویسنده در سال ۱۹۵۴ است.

کتاب های پی یر بوالو

در میان مردگان


چهره های تاریکی


سرگیجه


نجس ها


بن سای


زنان شعبده باز


با دلباختگی


قرارداد


اعضای یک پیکر


چشم زخم


مرغان شب


مردان بدون زنان