ناصر وثوقی

ناصر وثوقی

دكتر ناصر وثوقى زاده ی در تهران ، كودكى را تحت سرپرستى مادر و دايى خود گذراند كه افسر تربیت‌شده کارشناس‌های سوئدى بود و اهل مطالعه. وثوقى بعد از مدرسه ابتدايى به كالج آمريكايى رفت و در آخرين دوره‌ای كه آمریکایی‌ها در ايران بودند ديپلم گرفت. حقوق و اقتصاد را هم تا مقطع دكترا در دانشگاه تهران گذراند كه درنتیجه آن سال‌ها به كار قضاوت پرداخته است. او صاحب تنها مجله اجتماعى ـ ادبى پنجاه‌ساله ايران ، «انديشه و هنر » ، است.

کتاب های ناصر وثوقی

مسئله شوروی