ترزا رینولد

ترزا رینولد

ترزا رینولد ، دانشجوی دکترا در Wissenschaftszentrum Berlin، آلمان است. تحقیقات وی بر قانون اساسی / تقسیم بندی حقوق بین الملل، منطقه گرایی آفریقا، تروریسم / شکست دولت و حقوق بشر متمرکز است.

کتاب های ترزا رینولد