رابرت بار

رابرت بار

رابرت بار زاده ی ۱۶ سپتامبر ۱۸۴۹ و درگذشته ی ۲۱ اکتبر ۱۹۱۲ ، آموزگار، روزنامه‌نگار، ویراستار، ناشر و رمان‌نویس اهل پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند بود.

کتاب های رابرت بار