ژرار ایسرائل

ژرار ایسرائل

ژرار الکساندر ايسرائل ، متولد 24 نوامبر 1928 در اوران ، الجزایر و درگذشت 7 نوامبر 2018 در پاریس ، فیلسوف ادیان فرانسوی است. وی همچنین از سال 1980 تا 1984 نماینده پارلمان اروپا بود. 

کتاب های ژرار ایسرائل

کوروش بزرگ