شلیلا شارامون

شلیلا شارامون

شليلا شارامون متولد سال 1948 ، بنیانگذار یک مرکز مراقبه و نویسنده کتابهایی درباره مراقبه و طالع بینی هندی می باشد.

کتاب های شلیلا شارامون

چاکرا درمانی