سید مجتبی حسینی

سید مجتبی حسینی

مهندس سید مجتبی حسینی، متولد سال ۱۳۳۸ ه.ش، تحصیلات حوزوی خود را از سال دوم راهنمائی آغاز کرد و در سن سی سالگی به درجه اجتهاد رسید. وی همچنین به طور هم زمان کارشناسی مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران، و پس از آن کارشناسی ارشد معماری و کارشناسی ارشد فلسفه علم را نیز به پرونده علمی خود افزود. از این مهندس اسلام شناس تاکنون بیش از بیست تألیف در حوزه دین پژوهی و بیش از هزار ساعت سخنرانی منتشر شده است.

کتاب های سید مجتبی حسینی

تفسیر تدبر


پویش پیامبر


پویش پیامبر


دین داری در دنیای معاصر


حضرت سکینه (س)


موعود غدیر


نگاه به زن


با حسین (ع) تا مهدی (عج)


سلوک اجتماعی


توشه ی اربعین


معراج


مقامات اولیاء 1


مرگ


شکوفایی شخصیت


سلوک فردی


بازگشت


در ولایت مهدی (عج)