کاترین مارش

کاترین مارش

کاترین مارش متولد 11 نوامبر 1974 ، نویسنده ادبیات فانتزی کودکان و ویراستار مقالات غیر داستانی است. او قبل از انتقال به شهر نیویورک ، معلم دبیرستان بود و در آنجا شروع به نوشتن در مجله هایی مانند رولینگ استون و Good Housekeeping کرد. برخی از مقالات او در مورد ایالت نیویورک محل زندگیش ، در نیویورک تایمز منتشرشده است. او اکنون سردبیر مجله نیو ریپابلیک در زمینه ی سیاست و فرهنگ می باشد. او در واشنگتن دی سی زندگی می کند.

کتاب های کاترین مارش

بی سرزمین