ارنی لیندسی

ارنی لیندسی

ارني ليندسي رمان نویس آمریکایی است که رمانش «معمای سارا» ، به پرفروش ترین کتاب یو اس ای تودی و آمازون تبدیل شد. او همچنین رمان های ماورا الطبیعه ، با نام مستعار Desmond Doane می نویسد.

کتاب های ارنی لیندسی

گذشته ی مخوف