جهانگیر میرزا

جهانگیر میرزا

جهانگیر میرزا زاده ی ۱۲۲۵ و درگذشته ی رمضان ۱۲۶۹ قمری ، تاریخ‌نگار و شاهزاده ایرانی بود. او فرزند عباس میرزا نایب‌السلطنه (ولیعهد فتحعلی شاه قاجار) بود. مادرش دختر یارمحمدبیگ از خان‌های بزرگ طایفه ترکمن آذربایجان بود. او با توجه خاص پدرش پرورش یافت و در دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه شرکت داشت.

کتاب های جهانگیر میرزا

تاریخ نو