تیموتی ماستلر

تیموتی ماستلر

تيموتي ماستلر (Timothy M. Mosteller) استادیار فلسفه در دانشگاه باپتیست کالیفرنیا، ایالات متحده است.

کتاب های تیموتی ماستلر

نسبی گرایی