هرمن پریش

هرمن پریش

هرمن اس پریش نویسنده کتاب کودک آمریکایی، نویسنده فعلی کتابهای کودکان آملیا بدلیا و برادرزاده پگی پریش خالق سریال است. هرمن که با قصه های عمه خود درباره ماجراهای طنز آملیا بدلیا بزرگ شده بود، تصمیم گرفت پس از مرگ عمه خود در سال 1988 میراث خود را ادامه دهد. او نمی خواست آینده این مجموعه را به دست نویسندگان کودک در خارج از خانواده بسپارد. از آنجا که تابستان تعطیلات پگی نداشت، وی توانست مدت طولانی در خانواده پریش بماند و به هرمن و پگی اجازه دهد که یک رابطه نزدیک برقرار کنند. مهمتر از همه، این امر به هرمن فرصتی داد تا در طی مراحل نوشتن، پگی را کاملاً مشاهده کند، و از راه پیش رو او بینش خوبی کسب کند.

کتاب های هرمن پریش

مجموعه آملیا بدلیا


مجموعه آملیا بدلیا


آملیابدلیا 1