جیم بنتون

جیم بنتون

جیم کی بنتون (زاده 31 اکتبر 1960) تصویرگر و نویسنده آمریکایی است. وی دارایی های دارای مجوز ایجاد شده شامل Dear Dumb Diary, Dog of Glee ، Franny K. Stein، Just Jimmy، Just Plain Mean، Sweetypuss، The Misters، Meany Doodles، Vampy Doodles، Kissy Doodles، و پروژه jOkObo است، اما او احتمالاً بیشتر برای خلق It's Happy Bunny معروف است.

کتاب های جیم بنتون