جف کینی

جف کینی

جفری پاتریک کینی (متولد 19 فوریه 1971) نویسنده و کاریکاتوریست آمریکایی است که بیشتر با سری کتاب های کودکان Diary of a Wimpy Kid شناخته می شود. وی همچنین وب سایت کودک گرا Poptropica را ایجاد کرده است. کینی در فورت واشنگتن، مریلند متولد و بزرگ شد. وی در مدرسه ابتدایی Potomac Landing و بعدها دبیرستان اسقف McNamara، که در سال 1989 فارغ التحصیل شد، شرکت کرد. وی یک برادر و خواهر بزرگتر و یک برادر کوچکتر دارد. او در اوایل دهه 1990 در دانشگاه مریلند، کالج پارک شرکت کرد. در کالج بود که كینی یك طنز محبوب، Igdoof ایجاد كرد، كه در روزنامه مدرسه چاپ شد.

کتاب های جف کینی

خاطرات یک بچه ی چلمن 16


خاطرات یک بچه ی چلمن 15


خاطرات یک بچه ی چلمن 14


خاطرات یک بچه ی چلمن 13


خاطرات یک بچه ی چلمن 11


خاطرات یک بچه ی چلمن 12


خاطرات یک بچه ی چلمن 8


خاطرات یک بچه ی چلمن 9


خاطرات یک بچه ی چلمن 5


خاطرات یک بچه ی چلمن 6


خاطرات یک بچه ی چلمن 7


خاطرات یک بچه ی چلمن 3


خاطرات یک بچه ی چلمن 4


خاطرات یک بچه ی چلمن 2


خاطرات یک بچه ی چلمن 1


دفترچه خاطرات یک بی عرضه 6


خاطرات یک بی عرضه