دن گماین هارت

دن گماین هارت

دن گماین هارت، نویسنده ای آمریکایی است. گماین هارت به دلیل مأموریت پدرش که در ارتش کار می کرد، در فرانکفورت آلمان به دنیا آمد. او به دانشگاه گونزاگا در واشنگتن رفت و در رشته ی تاریخ تحصیل کرد. گماین هارت علاوه بر نویسندگی، به کار تدریس نیز می پردازد.

کتاب های دن گماین هارت

سفر پر رمز و راز کایوت سانرایز


فرار از جزیره