هانیه موحد

هانیه موحد

هانیه موحد متولد سال 1368، نویسنده جوانی است که مدت‌هاست به عنوان مجری در صداوسیمای اصفهان فعال می‌کند.

کتاب های هانیه موحد

زخم هایی که خنجر شده اند