محمدرضا مرعشی پور

محمدرضا مرعشی پور

محمدرضا مرعشی پور متولد شوشتر است در سال ۱۳۱۵. وی مهندس کشاورزی است.در زمانه ایی که کمتر کسی به یادگیری زبان و ادبیات عربی علاقه نشان می‌داد در زبان و ادبیات عرب بدون استاد دیدن و خود آموخته، متبحر شد.
وی آثار مهمی از نجیب محفوظ را به فارسی برگردانده است.
«کوچه مَدَق»، «راه»،«خواب»[مجموع داستان] از جمله ترجمه های وی از آثار محفوظ است.وی اثر معروف زکریا تامر « تندر » ونیز آثار دیگری را از نویسندگان بزرگ عرب نظیر جرجی زیدان، احسان عبدالقدوس، احمد رجب را به زبان فارسی ترجمه کرده است.
هزار و یک شب و تاریخ بیهقی به روایت دیگر آخرین آثار اوست.

کتاب های محمدرضا مرعشی پور

قصرالشوق


بین القصرین


تاریخ بیهقی به روایتی دیگر


کلیله و دمنه


خاکستر


جنایت


هزار و یک شب (2 جلدی)


قصه ی عشق


تندر


داستان زندگی فردوسی


فلفل


قصه های قرآن


راه


خواب