جب بلانت

جب بلانت

جب بلانت (JEB BLOUNT) مدیر عامل شرکت Sales Gravy. Inc است. وی به بسیاری از سازمانهای برجسته جهان و مدیران آنها در مورد تأثیر هوش هیجانی و مهارتهای بین فردی بر تجربه مشتری، مدیریت استراتژیک حساب، فروش و ایجاد تیمهای فروش با عملکرد بالا مشاوره می دهد. او نویسنده هشت کتاب است، از جمله Fanatical Prospecting، People Love you، People follow you، and People Buy you است.

کتاب های جب بلانت

نقش هوش هیجانی در فروش


فروش مجازی