دابلیو استیون بران

دابلیو استیون بران

دبلیو استیون براون بنیانگذار و رئیس The Fortune Group International است. گروه Fortune که در سال 1970 تأسیس شد، بسیاری از برجسته ترین و موفق ترین سازمانهای جهان را آموزش داده است.

کتاب های دابلیو استیون بران

13 اشتباه مهلک مدیران