اردوان گیتی

اردوان گیتی

اردوان گیتی متولد سال 1365 و ناشنوا است. دوره آموزش پیش دبستانی، دبستان و راهنمایی را در آموزشگاه های باغچه بان گذرانده و سخن گفتن و حروف الفبا، خواندن و نوشتن را آن جا آموخته است.
هم اکنون دردوره ی کارشناسی در رشته نرم افزار درس می خواند و تابستان ها در مدرسه مشارکتی موسسه پژوهشی کودکان دنیا به کودکان ۶ تا ۱۰ ساله زبان اشاره یاد می دهد.

کتاب های اردوان گیتی

کتاب ناشنوا