لیندا پاستان

لیندا پاستان

لیندا پاستان متولد 27 مه 1932 در نیویورک ، شاعر آمریکایی از نژاد یهودی است. وی از سال 1991 تا 1995 ملک الشعرای مریلند بود. او به خاطر نوشتن شعرهای کوتاه که موضوعاتی مانند زندگی خانوادگی ، خانواده ، مادر بودن ، تجربه زن ، پیری ، مرگ ، از دست دادن و ترس از دست دادن و همچنین شکنندگی زندگی و روابط را بیان می کند ، مشهور است.

کتاب های لیندا پاستان

دوئتی برای یک صدا