رضا خاکی نژاد

رضا خاکی نژاد

رضا خاكي نژاد متولد سال 1328 ، نویسنده ی ایرانی می باشد. او را پيش از اين به عنوان روزنامه نگار مي شناختند ولی اکنون در زمينه داستان نويسي فعال است و کارهایش تاثيرگذار بوده و اهل قلم آنها را ستوده اند.

کتاب های رضا خاکی نژاد