داوود آتش بیک

داوود آتش بیک

داوود آتش بیک متولد سال 1367 ، دکترای داروسازی دارد و نوشتن را از نوجوانی آغاز کرد و در جشنواره های مختلف جوایزی دریافت کرده است. وی از سال ۸۸ با نوشتن نقد و یادداشت برای هفته نامه «شهروند امروز» کار مطبوعاتی را آغاز کرد. بعدها با نشریات دیگری مثل ماهنامه مهرنامه، اندیشه پویا، تجربه و روزنامه اعتماد همکاری داشته است. اولین مجموعه داستان او به نام «خودزنی» در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال ۹۴ رونمایی شد.

کتاب های داوود آتش بیک

خودزنی