آتفه چهارمحالیان

آتفه چهارمحالیان

آتفه چهارمحالیان در سال 1360 شاعر و فعال حوزه کودکان ، در خوزستان متولد شد. وی دانش‌آموخته کارشناسی جامعه‌شناسی و کارشناسی ارشد، رشته مدیریت شهری از دانشگاه تهران است. نخستین مجموعه شعر او در سال 1378 با نام «معشوق کاغذی» چاپ شد. 

کتاب های آتفه چهارمحالیان

بغلم کن شبلی


کتابی که نمی خواستم