اسماعیل بختیاری

اسماعیل بختیاری

اسماعیل بختیاری متولد 22 اردیبهشت 1361 در حوالی شهریار و ساکن مشهد ، شاعر معاصر ایرانی است. او کارشناسی ارشد در رشته ی روانشناسی دارد.


کتاب های اسماعیل بختیاری

دره ی ماروس