معین دهاز

معین دهاز

معین دهاز متولد سال 1370 ، شاعر و نویسنده معاصر ایرانی است. شاعری که زاویه دید متفاوتی به جهان برگزیده است. اسب من اولین مجموعه شعر این شاعر است که با خواندنش می‌توان عینک او را به چشم زد و دنیا را نگاه کرد.

کتاب های معین دهاز

اسب من