هوشنگ معمارزاده

هوشنگ معمارزاده

هوشنگ معمارزاده نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی شعر کودکان و نوجوانان, داستانهای تخیلی, داستانهای تاریخی ادبیات نوجوانان, داستانهای کودکان و نوجوانان, داستانهای حیوانات, شعر می باشد.

کتاب های هوشنگ معمارزاده

قصه ی سنجاب


قصه ی فیل


قصه ی مار


قصه ی زرافه