کوین بی اسمیت

کوین بی اسمیت

دکتر اسمیت زیست شناسی و روانشناسی تفاوت های سطح فردی در نگرش ها و رفتارهای سیاسی را مطالعه می کند. به عبارت دیگر، او علاقه مند است که چرا برخی افراد علاقه زیادی به سیاست دارند در حالی که دیگران نمی توانند کمتر اهمیتی دهند، از کجا محافظه کاران و لیبرال ها اعتقادات سیاسی خود را می گیرند، چرا این عقاید در برابر تغییر مقاومت نشان می دهند، و چگونه این عقاید باعث انتخاب ها و اقدامات می شوند. او همچنین علاقه شدیدی به سیاست های عمومی و سیاست های دولتی، که علایق اصلی تحقیق او در بخش اول زندگی حرفه ای او بود، حفظ می کند.

کتاب های کوین بی اسمیت