هادی کی کاووسی

هادی کی کاووسی

هادی کی کاووسی متولد سال 1351 ، نویسنده مجموعه داستان قابل تاملِ خط فاصله است. اهل بندرعباس است و حالادر ایتالیا زندگی می‌کند. کیکاووسی از خبرنگاران روزنامه های سابق صبا و ارمغان بندر در بندرعباس و روزنامه شرق بوده است. آقای کیکاووسی علاوه بر فعالیت در عرصه رسانه ای و سیاسی صاحب اثر دو کتاب داستان ونویسنده وبلاگ اهل هوا نیز می باشد.

کتاب های هادی کی کاووسی

خط فاصله