دیوید اس وایس

دیوید اس وایس

دکتر دیوید اس وایس، رئیس و مدیرعامل Weiss International Ltd، یک شرکت مستقر در تورنتو متخصص در زمینه نوآوری، رهبری و مشاوره منابع انسانی برای Fortune 500 ، بنگاه های اجتماعی و سازمان های بخش عمومی است. دیوید و تیم مشاوران استراتژی و سازمانی وی راه حل های تجاری، سازمانی و مردم را برای مدیران و هیئت مدیره در سطح جهان تولید می کنند.

کتاب های دیوید اس وایس

هوش نوآوری