پیتر فیدر

پیتر فیدر

پیتر اس. فیدر استاد فرانسیس و پی یوان چیا استاد بازاریابی در مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا است. تخصص او در تجزیه و تحلیل داده های رفتاری برای درک و پیش بینی فعالیت های خرید / خرید مشتری است. وی با شرکتهایی از طیف گسترده ای از صنایع، از جمله ارتباطات از راه دور، خدمات مالی، بازی / سرگرمی، خرده فروشی و داروسازی همکاری می کند. برنامه های مدیریتی روی موضوعاتی از قبیل مدیریت ارتباط با مشتری، ارزش عمر مشتری و پیش بینی فروش محصولات جدید تمرکز دارند. بخش عمده ای از تحقیقات وی الگوهای رفتاری سازگار (اما اغلب شگفت آور) را که در این صنایع و سایر حوزه های به ظاهر متفاوت وجود دارد، برجسته می کند.

کتاب های پیتر فیدر

مشتری مداری