هاروارد بیزینس ریویو

هاروارد بیزینس ریویو

هاروارد بیزنس ریویو مرجع پیشتاز در تفکر مدیریت هوشمند است .هاروارد بیزنس ریویو از طریق مجله HBR ، ۱۱ کتاب ویرایش شده دارای مجوز بین المللی از انتشارات هاروارد بیزنس ریویو ، و محتوای دیجیتالی و ابزارهای منتشر شده در HBR.org ، بینش دقیق و تجارب ارزشمندی را در اختیار متخصصان سراسر جهان قرار می دهد تا خود و سازمان‌هایشان را به شکلی موثرتر هدایت کرده و اثر مثبتی ایجاد کنند.

کتاب های هاروارد بیزینس ریویو

بسته مدیریت 20 دقیقه ای


درباره مبانی مدیریت


درباره بازاریابی استراتژیک


راهبرد


درباره هوش هیجانی


مدیریت تغییر


درباره همکاری


درباره ارتباطات


درباره مدیریت افراد


درباره تیم


درباره رهبری


درباره نوآوری


درباره تصمیم گیری


مدیریت خود


مسیر شغلی


هدف گذاری


مدیریت پروژه


حفظ کارکنان


ارزیابی عملکرد


تفکر استراتژیک


تصمیم گیری


تمرکز بر مشتری


مدیریت تغییر


انگیزه در کار


مدیریت بازاریابی


استخدام کارکنان