هاروارد بیزینس ریویو

هاروارد بیزینس ریویو

هاروارد بیزنس ریویو مرجع پیشتاز در تفکر مدیریت هوشمند است .هاروارد بیزنس ریویو از طریق مجله HBR ، ۱۱ کتاب ویرایش شده دارای مجوز بین المللی از انتشارات هاروارد بیزنس ریویو ، و محتوای دیجیتالی و ابزارهای منتشر شده در HBR.org ، بینش دقیق و تجارب ارزشمندی را در اختیار متخصصان سراسر جهان قرار می دهد تا خود و سازمان‌هایشان را به شکلی موثرتر هدایت کرده و اثر مثبتی ایجاد کنند.

کتاب های هاروارد بیزینس ریویو

درباره بازاریابی استراتژیک


درباره مبانی مدیریت


درباره هوش هیجانی


درباره نوآوری


درباره مدیریت افراد


درباره همکاری


درباره ارتباطات


درباره تصمیم گیری


درباره تیم


درباره رهبری


مدیریت خود


راهبرد


مدیریت تغییر