هاروارد بیزینس ریویو

هاروارد بیزینس ریویو

هاروارد بیزنس ریویو مرجع پیشتاز در تفکر مدیریت هوشمند است .هاروارد بیزنس ریویو از طریق مجله HBR ، ۱۱ کتاب ویرایش شده دارای مجوز بین المللی از انتشارات هاروارد بیزنس ریویو ، و محتوای دیجیتالی و ابزارهای منتشر شده در HBR.org ، بینش دقیق و تجارب ارزشمندی را در اختیار متخصصان سراسر جهان قرار می دهد تا خود و سازمان‌هایشان را به شکلی موثرتر هدایت کرده و اثر مثبتی ایجاد کنند.

کتاب های هاروارد بیزینس ریویو

درباره مبانی مدیریت


درباره هوش هیجانی


درباره بازاریابی استراتژیک


درباره ارتباطات


درباره نوآوری


درباره تصمیم گیری


درباره مدیریت افراد


راهبرد


درباره همکاری


مدیریت تغییر


درباره تیم


درباره رهبری


مدیریت خود