هاروارد بیزینس ریویو

هاروارد بیزینس ریویو

هاروارد بیزنس ریویو مرجع پیشتاز در تفکر مدیریت هوشمند است .هاروارد بیزنس ریویو از طریق مجله HBR ، ۱۱ کتاب ویرایش شده دارای مجوز بین المللی از انتشارات هاروارد بیزنس ریویو ، و محتوای دیجیتالی و ابزارهای منتشر شده در HBR.org ، بینش دقیق و تجارب ارزشمندی را در اختیار متخصصان سراسر جهان قرار می دهد تا خود و سازمان‌هایشان را به شکلی موثرتر هدایت کرده و اثر مثبتی ایجاد کنند.

کتاب های هاروارد بیزینس ریویو

درباره مبانی مدیریت


جعبه ابزار بازاریابی


مدیریت تغییر


درباره همکاری


درباره هوش هیجانی


تصمیم گیری


تحلیل استراتژیک


مدیریت بازاریابی


درباره ارتباطات


درباره مدیریت افراد


درباره تیم


درباره رهبری


استخدام کارکنان


مدیریت خود


تیم های نوآور


ارائه


مبانی مالی


برگزاری جلسات


بازخورد اثربخش


راهبرد


درباره نوآوری


هدف گذاری


تفکر استراتژیک


مدیریت پروژه


ارزیابی عملکرد


مسیر شغلی


حفظ کارکنان


تمرکز بر مشتری


مدیریت تغییر


معیار های استخدام و اخراج


بهره برداری از فن آوری


انگیزه در کار