هاروارد بیزینس ریویو

هاروارد بیزینس ریویو

هاروارد بیزنس ریویو مرجع پیشتاز در تفکر مدیریت هوشمند است .هاروارد بیزنس ریویو از طریق مجله HBR ، ۱۱ کتاب ویرایش شده دارای مجوز بین المللی از انتشارات هاروارد بیزنس ریویو ، و محتوای دیجیتالی و ابزارهای منتشر شده در HBR.org ، بینش دقیق و تجارب ارزشمندی را در اختیار متخصصان سراسر جهان قرار می دهد تا خود و سازمان‌هایشان را به شکلی موثرتر هدایت کرده و اثر مثبتی ایجاد کنند.

کتاب های هاروارد بیزینس ریویو

درباره ی استحکام ذهنی


مدیریت تغییر


درباره مبانی مدیریت


تاب آوری


ذهن آگاهی


بازخورد اثربخش


مسیر شغلی


حفظ کارکنان


درباره ارتباطات


مدیریت پروژه


هدف گذاری


تصمیم گیری


تفکر استراتژیک


درباره تصمیم گیری


درباره مدیریت بین فرهنگ ها


بلاکچین


درباره استراتژی


جعبه ابزار بازاریابی


برگزاری جلسات


راهبرد


مدیریت تغییر


استخدام کارکنان


تمرکز بر مشتری


مدیریت بازاریابی


درباره مدیریت افراد


درباره تیم


درباره رهبری


درباره نوآوری


درباره همکاری


درباره مدیریت خود


تاثیرگذاری


هوش مصنوعی


فناوری در سال 2021


هوش مصنوعی


چابک


تحلیل استراتژیک


تیم های نوآور


ارائه


مبانی مالی


اجرای راهبرد


ارزیابی عملکرد


رهبری کارکنان


ارتباط رو در رو


بهره برداری از فن آوری


انگیزه در کار