هاروارد بیزینس ریویو

هاروارد بیزینس ریویو

هاروارد بیزینس ریویو یک نشریه عمومی در زمینه مدیریت است که توسط انتشارات هاروارد بیزینس سالانه در ده شماره منتشر می شود. این نشریه متعلق به دانشگاه هاروارد بوده و مقر اصلی اش در واترتاون ماساچوست واقع شده است.

کتاب های هاروارد بیزینس ریویو

درباره همکاری


۱۶,۰۰۰ تومان

درباره تیم


۱۷,۰۰۰ تومان

درباره رهبری


۲۳,۰۰۰ تومان

درباره نوآوری


۱۸,۰۰۰ تومان

مدیریت خود


۲۶,۰۰۰ تومان