اسکات بوکاتمن

اسکات بوکاتمن

اسکات بوکاتمن نظریه پرداز فرهنگی و استاد مطالعات فیلم و رسانه در دانشگاه استنفورد است. تحقیقات بوکاتمن بررسی می کند که چگونه رسانه های محبوب (فیلم، کمیک) و ژانرها (داستان های علمی، موزیکال، روایت های ابرقهرمانی) "میان فناوری های جدید و تجربه ادراکی و بدنی انسان واسطه هستند".

کتاب های اسکات بوکاتمن

بلیدرانر