کیکاووس میرزا قاجار

کیکاووس میرزا قاجار

کیکاووس میرزا در کودکی به آغابیگم آغا، ملکه فتحعلی‌شاه که صاحب فرزندی نبود و در قم زندگی می‌کرد، سپرده شد و آغابیگم از او مانند پسر خود نگهداری کرد و در تربیتش کوشید. کیکاووس میرزا پس از رسیدن به سن بلوغ از طرف آغابیگم نایب‌الحکومه قم شد و در آبادانی و گسترش آن شهر کوشش بسیار نمود. در سال ۱۲۵۳ قمری به سفر مکه رفت و در سال ۱۲۵۴ بازگشت و در تهران سکونت گزید.

کتاب های کیکاووس میرزا قاجار

سفرنامه مکه