تیل سوان

تیل سوان

تیل سوان (مری تیل بوسورث) متولد 16 ژوئن 1984 ، یک معلم معنوی ، نویسنده و شخصیت رسانه ای آمریکایی است. آموزه های سوان در مورد چگونگی مدیریت مسائل بهداشت روان ، عموماً غیرمتعارف و بالقوه خطرناک است که انتقاداتی را نسبت به نحوه جذب طرفداران دریافت کرده است.

کتاب های تیل سوان

فرایند رابطه