هریت لرنر

هریت لرنر

دکتر هریت لرنر متولد 30 نوامبر 1944 ، روانشناس بالینی ، روانکاو و درمانگر خانواده و همچنین نویسنده کتابهای بسیاری است که برای عموم مردم نوشته شده است. از سال 1972 تا 2001 وی روانشناس کلینیک منینگر در توپکا کانزاس و عضو هیئت علمی و سرپرست دانشکده روانپزشکی کارل منینگر بود. در طی این مدت ، او به طور گسترده ای در مورد روانشناسی روابط زنان و خانواده نوشت.

کتاب های هریت لرنر

رقص خشم


چرا معذرت خواهی نمی کنی؟


قوانین زناشویی