باربارا دی آنجلیس

باربارا دی آنجلیس

دکتر باربارا دی آنجلیس یکی از تأثیر گذارترین معلمان قرن بیستم در زمینه رشد شخصی و معنوی است که در ۳۵ سال گذشته به ده ها میلیون نفر در سراسر جهان با پیام های الهام بخش خود در مورد نحوه ی خلق یک زندگی آزاد واقعی، داشتن روابطی سالم و سرشار از عشق و همچنین رشد شخصی کمک کرده است. وی به عنوان یکی از بهترین نویسندگان جهان که در حوزه سینما و سمینارهای انگیزشی هم فعالیت دارد توانسته است به شهرت بسیار بالایی برسد. او همچنین در زمینه ی تحول فردی یکی از بهترین ایده های خود باوری در سال ۱۹۸۰ را داراست. باربارا از طریق سمینارهای فروخته شده خود، برنامه های تلویزیونی و رادیویی، نشر و گفتگو، برند خود را ایجاد کرد. نه تنها شرکت ها، افراد مشهور و کارآفرینان بلکه هر کسی که خواستار تحول کسب و کار و بهبود روابط خود می باشد برنامه های دکتر دی انجلس را دنبال و پیگیری می کند.

کتاب های باربارا دی آنجلیس