فاطمه باغستانی

فاطمه باغستانی

فاطمه باغستانی متولد سال 1355 دانش آموخته مترجمی زبان انگلیسی می باشد.

کتاب های فاطمه باغستانی

33 استراتژی جنگ


ثروتمندترین مرد بابل


از خوب به عالی


عشق هرگز فراموش نمی کند


۴۸ قانون قدرت


قول مادر


عشق


راز دختران موفق


تحول روح، تجلی عشق


بیشتر بخوانید

اگر به دنبال قدرت نیستید، هیچ وقت این کتاب را نخوانید

قدرت چیز عجیب و غریبی است. در همین واژه‌ی چهار حرفی افسون سنگینی نهفته است که به تنهایی بار تمام تاریخ بشریت را به دنبال خود می‌کشد.