فاطمه باغستانی

فاطمه باغستانی

فاطمه باغستانی متولد سال 1355 دانش آموخته مترجمی زبان انگلیسی می باشد.

کتاب های فاطمه باغستانی

دختران پر شر و شور


استادی


ضمیر ناآگاه


قوانین طبیعت انسان


عشق


پس از آنکه رفتی


33 استراتژی جنگ


ثروتمندترین مرد بابل


از خوب به عالی


عشق هرگز فراموش نمی کند


۴۸ قانون قدرت


بسته مدیریت 20 دقیقه ای


باشگاه مشت زنی فمینیستی


بازی زندگی


نترس دختر غوغا به پا کن


زن و پول


قول مادر


راز دختران موفق


جهشی به سوی تفکر


بیشتر بخوانید

اگر به دنبال قدرت نیستید، هیچ وقت این کتاب را نخوانید

قدرت چیز عجیب و غریبی است. در همین واژه‌ی چهار حرفی افسون سنگینی نهفته است که به تنهایی بار تمام تاریخ بشریت را به دنبال خود می‌کشد.