فاطمه باغستانی

فاطمه باغستانی

فاطمه باغستانی متولد سال 1355 دانش آموخته مترجمی زبان انگلیسی می باشد.

کتاب های فاطمه باغستانی

قوانین طبیعت انسان


باشگاه مشت زنی فمینیستی


33 استراتژی جنگ


بازی زندگی


نترس دختر غوغا به پا کن


ثروتمندترین مرد بابل


از خوب به عالی


عشق هرگز فراموش نمی کند


۴۸ قانون قدرت


زن و پول


قول مادر


عشق


راز دختران موفق


جهشی به سوی تفکر


تحول روح، تجلی عشق


بیشتر بخوانید

اگر به دنبال قدرت نیستید، هیچ وقت این کتاب را نخوانید

قدرت چیز عجیب و غریبی است. در همین واژه‌ی چهار حرفی افسون سنگینی نهفته است که به تنهایی بار تمام تاریخ بشریت را به دنبال خود می‌کشد.