فاطمه باغستانی

فاطمه باغستانی

فاطمه باغستانی متولد سال 1355 دانش آموخته مترجمی زبان انگلیسی می باشد.

کتاب های فاطمه باغستانی

روان شناسی پول


چیستی آزادی


قوانین روزانه


مانیفست قهرمان هر روز


تفکرت رو تغییر بده


هیچ و پوچ


یک سرزمین موعود


فراتر از راز


قانون 50 ام


معامله گری با ذهن آگاهی


فلسفه موفقیت


ضمیر ناآگاه


زن و پول


استادی


پس از آنکه رفتی


قوانین طبیعت انسان


قانون جذب


باشگاه مشت زنی فمینیستی


33 استراتژی جنگ


بازی زندگی


ثروتمندترین مرد بابل


۴۸ قانون قدرت


دختران پر شر و شور


عشق


تحول روح، تجلی عشق


نترس دختر غوغا به پا کن


راز دختران موفق


هنر خلاق اندیشیدن


1001 راه به سوی رهبری


درباره ی آلودگی هوا


قول مادر


1001 راه به سوی سخاوت


1001 راه به سوی دانایی


1001 راه به سوی کامیابی


1001 راه به سوی بصیرت


پشتکار


معجزات قرن حاضر


1001 راه به سوی شادمانی


زندگی!


لامپ اضافی خاموش!


جهشی به سوی تفکر


بیشتر بخوانید

اگر به دنبال قدرت نیستید، هیچ وقت این کتاب را نخوانید

قدرت چیز عجیب و غریبی است. در همین واژه‌ی چهار حرفی افسون سنگینی نهفته است که به تنهایی بار تمام تاریخ بشریت را به دنبال خود می‌کشد.