فاطمه باغستانی

فاطمه باغستانی

فاطمه باغستانی متولد سال 1355 دانش آموخته مترجمی زبان انگلیسی می باشد.

کتاب های فاطمه باغستانی

یک سرزمین موعود


استادی


پس از آنکه رفتی


باشگاه مشت زنی فمینیستی


از خوب به عالی


۴۸ قانون قدرت


دختران پر شر و شور


عشق


ضمیر ناآگاه


قوانین طبیعت انسان


تحول روح، تجلی عشق


نترس دختر غوغا به پا کن


بازی زندگی


33 استراتژی جنگ


راز دختران موفق


عشق هرگز فراموش نمی کند


زن و پول


قول مادر


جهشی به سوی تفکر


بیشتر بخوانید

اگر به دنبال قدرت نیستید، هیچ وقت این کتاب را نخوانید

قدرت چیز عجیب و غریبی است. در همین واژه‌ی چهار حرفی افسون سنگینی نهفته است که به تنهایی بار تمام تاریخ بشریت را به دنبال خود می‌کشد.