فاطمه باغستانی

فاطمه باغستانی

فاطمه باغستانی متولد سال 1355 دانش آموخته مترجمی زبان انگلیسی می باشد.

کتاب های فاطمه باغستانی

مانیفست قهرمان هر روز


معامله گری با ذهن آگاهی


تفکرت رو تغییر بده


هیچ و پوچ


فلسفه موفقیت


یک سرزمین موعود


ضمیر ناآگاه


زن و پول


قوانین طبیعت انسان


استادی


پس از آنکه رفتی


بازی زندگی


باشگاه مشت زنی فمینیستی


33 استراتژی جنگ


از خوب به عالی


ثروتمندترین مرد بابل


۴۸ قانون قدرت


دختران پر شر و شور


عشق


تحول روح، تجلی عشق


نترس دختر غوغا به پا کن


راز دختران موفق


عشق هرگز فراموش نمی کند


درباره ی آلودگی هوا


قول مادر


لامپ اضافی خاموش!


جهشی به سوی تفکر


بیشتر بخوانید

اگر به دنبال قدرت نیستید، هیچ وقت این کتاب را نخوانید

قدرت چیز عجیب و غریبی است. در همین واژه‌ی چهار حرفی افسون سنگینی نهفته است که به تنهایی بار تمام تاریخ بشریت را به دنبال خود می‌کشد.