اریک بی میلر

اریک بی میلر

دکتر اریک بی میلر روان درمانگر، موسیقی درمانی و درمانگر بیوفیدبک با تجربه در مراکز بستری، سرپایی، شرکتی و آموزشی است. وی در دانشگاه موسیقی ایماكولاتا و دانشگاه مونت كلیر درباره موسیقی درمانی سخنرانی می كند و سخنران منظمی در كنفرانس های بین المللی است. دکتر میلر شبکه Biofeedback را تأسیس کرد و به عنوان مدیر اجرایی موسسات غیرانتفاعی مفاهیم درمانی بیانگرانه و موسیقی برای مردم فعالیت می کند. وی در فونیکسویل ، پنسیلوانیا اقامت دارد.

کتاب های اریک بی میلر