نوربرت الیاس

نوربرت الیاس

نوربرت الیاس (۱۸۹۷–۱۹۹۰) جامعه‌شناس آلمانی بود. الیاس در شهر بریسواو به دنیا آمد که هنگام تولد او جزء خاک آلمان بود و اکنون در شمار شهرهای لهستان است. الیاس آلمانی بود و یهودی، و نظیر همگامانش، کسانی چون کارل مانهایم و تئودور آدورنو، با روی کار آمدن نازی‌ها ناچار به جلای وطن شد. ابتدا چندی در پاریس اقامت کرد، اما سرانجام مقیم لندن شد.

کتاب های نوربرت الیاس

موتسارت (تصویر یک نابغه)