ایرج اسکندری

ایرج اسکندری

ایرج اسکندری(متولد ۱۲۸۶ در تهران) دبیر اول حزب توده ایران یکی از اعضای شاخص گروه ۵۳ نفر و از بنیانگذاران حزب توده ایران بود. وی نماینده دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، وزیر پیشه و هنر در کابینه قوام السلطنه و سال ها دبیر اول حزب توده ایران بود. تاریخ باستان ایران را خوب می شناخت و یکی از خبرگان آثار باستانی ایران بود.ایرج اسکندری، در ۱۱ شهریور ۱۳۶۴ بر اثر بیماری سرطان در جمهوری دمکراتیک آلمان در بیمارستان مخصوص سران احزاب کمونیست در برلین شرقی درگذشت.

کتاب های ایرج اسکندری

سرمایه


۲۶۰,۰۰۰ تومان
بیشتر بخوانید

کارل مارکس: اقتصاد به مثابه زندگی

ایده های اقتصادی او در عمل، به ایجاد طرح های اقتصادی فاجعه آمیز انجامید و مرهم هایی که مارکس برای بیماری های جهان نو پیشنهاد کرده، امروزه کمی عجیب به نظر می رسند