ایرج اسکندری

ایرج اسکندری

ایرج اسکندری(متولد ۱۲۸۶ در تهران) دبیر اول حزب توده ایران یکی از اعضای شاخص گروه ۵۳ نفر و از بنیانگذاران حزب توده ایران بود. وی نماینده دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، وزیر پیشه و هنر در کابینه قوام السلطنه و سال ها دبیر اول حزب توده ایران بود. تاریخ باستان ایران را خوب می شناخت و یکی از خبرگان آثار باستانی ایران بود.

ایرج اسکندری، در ۱۱ شهریور ۱۳۶۴ بر اثر بیماری سرطان در جمهوری دمکراتیک آلمان در بیمارستان مخصوص سران احزاب کمونیست در برلین شرقی درگذشت.

کتاب های ایرج اسکندری

سرمایه


۱۸۰,۰۰۰ تومان