اصغر عسکری خانقاه

اصغر عسکری خانقاه

اصغر عسکری خانقاه (متولد ۱۳۱۷ در خلخال) انسان‌شناس ایرانی، سردبیر سابق مجله نامه علوم اجتماعی و استاد بازنشسته گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران است. عسکری که دانش‌آموخته دانشگاه سوربن است، از پایه‌گذاران علم انسان‌شناسی زیستی در ایران شمرده می‌شود.
عسکری از جمله پژوهشگران مرکز مردم‌شناسی ایران بود و کریستین برومبرژه را در تحقیق پیرامون مردم گیلان همراهی می‌کرد. به گفته تقی آزاد ارمکی، عسکری و همکارانش مدعی هستند به تاریخ انسان در ایران دست یافته‌اند. او معتقد است کشف سابقه انسان در دامنه شمال، ورامین و حوزه تمدنی بیرجند از طریق پژوهش عسکری و همکارانش باعث بروز تحول بزرگی در زمینهٔ نظریه تمدنی گذشتهٔ ایران شد. عسکری در سال ۱۳۸۶ بازنشسته شد.

کتاب های اصغر عسکری خانقاه