لاری جیمسون

لاری جیمسون

 جی. لری جیمسون (متولد: 11 آوریل 1952) رئیس دانشکده پزشکی پرلمن، معاون اجرایی دانشگاه پنسیلوانیا برای سیستم سلامت و رئیس دانشکده پزشکی ریموند و روث پرلمن در 1 ژوئیه 2011 شد.

کتاب های لاری جیمسون

اصول طب داخلی هاریسون


اصول طب داخلی هاریسون


اصول طب داخلی هاریسون


اصول طب داخلی هاریسون


اصول طب داخلی هاریسون


اصول طب داخلی هاریسون