آلن عباس

آلن عباس

دکتر آلن عباس (متولد 22 فوریه 1962) استاد، روانپزشک و مدیر موسس مرکز احساسات و سلامت در دانشگاه دالاهوسی در هالیفاکس، نوا اسکوشیای کانادا است. تخصص بالینی و تمرکز تحقیقاتی دکتر عباس استفاده از روان درمانی پویای کوتاه مدت (ISTDP) است. کارهای دکتر عباس بر استفاده از روان درمانی پویای کوتاه مدت فشرده برای تشخیص و درمان علائم جسمی غیر قابل توضیح پزشکی متمرکز شده است. دکتر عباس برنامه های آموزشی روان درمانی را در ISTDP توسعه داده است. دکتر عباس کارآزمایی های بالینی در مورد اثربخشی ISTDP و متاآنالیزها در مورد تأثیر ISTDP را منتشر کرده است.

کتاب های آلن عباس

آنسوی مقاومت


پنهان ز دیدگان