لین انگس

لین انگس

دکتر لین آنگس (Lynne E. Angus) استاد روانشناسی در دانشگاه یورک در تورنتو، انتاریو، کانادا و رئیس سابق هر دو انجمن بین المللی تحقیقات روان درمانی و بخش آمریکای شمالی، انجمن تحقیقات روان درمانی است.

کتاب های لین انگس