ساندرا سی پایویو

ساندرا سی پایویو

ساندرا پایویو، دکترای سی پیسی ، دکترای روانشناسی خود را از دانشگاه یورک در سال 1993 دریافت کرد. برنامه تحقیق و علایق بالینی وی در مورد آسیب های پیچیده از همان زمان شروع و شرکت در آزمایش های بالینی منتشر شده از درمان متمرکز بر احساسات بود. این روش به ویژه برای مشتریانی که با آسیبهای پیچیده روبرو هستند بسیار مناسب است.

کتاب های ساندرا سی پایویو