حبیب دوانلو

حبیب دوانلو

حبیب داوانلو (متولد 10 اکتبر 1927) روانکاو و محقق روانپزشکی است و در مونترال، کبک، کانادا کار می کند، که روان درمانی پویای کوتاه مدت فشرده (ISTDP) را توسعه داده است. وی استاد روانپزشکی (ممتاز کنونی) در دانشگاه مک گیل و سردبیر بنیانگذار مجله بین المللی روان درمانی پویای کوتاه مدت فشرده بود. حبیب داوانلو محقق روانپزشکی ایرانی است. داوانلو ساکن روانپزشکی زیر نظر اریش لیندمان، روانپزشک آلمانی بود که در زمینه درمان بیماران داغدیده و آسیب دیده تخصص داشت.

کتاب های حبیب دوانلو

روان درمانی پویشی کوتاه مدت


قفل گشایی ناخودآگاه