کاترین هیکی

کاترین هیکی

کاترین هیکی روانپزشک در سنت جان، نیوفاندلند، کانادا است. وی استادیار دانشگاه مموریال نیوفاندلند است که در آنجا مدرک پزشکی خود را کسب کرده است. وی اقامت خود را در رشته روانپزشکی در دانشگاه دالاهو انجام داد و دوره تحصیلات خود را در رشته روانپزشکی (روانپزشکی پزشکی) در دانشگاه هاروارد به پایان رساند. وی توسط هیئت اعصاب و روان و روان پزشکی آمریکا تأیید شده است. وی همچنین دارای مجوز روانپزشکی و روانپزشکی سالمندان از کالج سلطنتی پزشکان و جراحان کانادا است. علایق او در روانپزشکی سالمندان، آموزش پزشکی و روان درمانی پویا کوتاه مدت فشرده و دوانلو است. وی یک دوره کارآموزی دوازده ساله را با دکتر داوانلو از دانشگاه مک گیل به پایان رسانده و دارای مدرک کارشناسی ارشد در آموزش پزشکی از دانشگاه داندی است. او نویسنده چندین نشریه بررسی شده توسط همتایان است که بیشتر آنها بر موضوعات IS-TDP Davanloo و آموزش روان درمانی مبتنی بر شایستگی تمرکز دارند.

کتاب های کاترین هیکی